ANH DUC 2

ARDUINO MEGA2560 PLC ,AGV ,IOT

Mã Sản Phẩm: ARDUINO MEGA PRO MINI -88
Mô tả: Mạch thiết kế chống nhiễu môi trường công nghiệp
Mạch nguồn cách ly chống nhiễu 2405-2A
16 đầu vào 24V chống nhiễu
12 đầu ra relay
Mạng W5500,RS232 kết nối màn hình công nghiệp
RS485 giao tiếp Modbus ,EEPROM I2C 24LCXX,DS1307
ADC 16 jumper ,PWM 12 digital
Các ngoại vi UART,I2C,SPI kết nối
2.500.000 ₫
Thêm vào giỏ
Bookmark and Share

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Linh kiện điện tử -AGV

Website: linhkienagv.com
Gmail1: buiprohd@gmail.com
Gmail2:linhkienagv@gmail.com    
Hotline: 0977.948.846

Thông tin sản phẩm

ANH DUC 2

Linhkienagv.com nhận thiết kế mạch ARDUINO ,STM,NXP,PIC, RASPBERRY theo yieu cầu khách hàng

Bình luận

Bình luận