Lập trình 74hc595 89cxx

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn IC 595 để mở rộng đầu ra cho chíp MCU Trong mạch ứng dụng thực tế IC595 dùng rất nhiều trong công nghiệp như điều khiển led 7 đoạn Mở rộng đầu ra cho MCU Mình đã từng nghiên cứu mạch chạy công nghiệp của nhật dùng 89 nhưng chạy tương đối tốt -Vấn đề khi ra chợ trời mua linh kiện toàn hàng chất lượng kém khi mua chạy kém không … Chi tiết