Module TCP-232-V5 UART ,STM32,AVR..

Mã Sản Phẩm: TCP01
Mô tả: Module TCP-232-V5
Giao tiếp dễ dàng vi điều khiển STM32,89CXX,AVR,PIC,MSP,LPC,ARDUINO
Bộ chuyển đổi giúp các bạn truyền thông Enthernet cách dễ dàng ,

200.000 ₫
Thêm vào giỏ
Bookmark and Share

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Linh kiện điện tử -AGV

Website: linhkienagv.com
Gmail1: buiprohd@gmail.com
Hotline: 0977.948.846

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh test

port

Giao tiếp TCP-server,tcp-client,UDP..

Giao tiếp dòng MCU qua 2 chân TX,RX

Cài đặt đơn giản

Capture

Bình luận

Bình luận