module micro sd card arduino

Mã Sản Phẩm: sd-01
Mô tả: Bộ nhớ Micro SD Bộ nhớ Bộ nhớ Mô-đun SPI, Bộ Micro SD
Hỗ trợ Arduino Thẻ Micro SD, Thẻ Micro SDHC (thẻ tốc độ cao)
Bảng mạch chuyển đổi cấp độ có thể giao diện cấp là 5V hoặc 3.3V
Nguồn cung cấp là 4.5V ~ 5.5V, 3.3V điện áp mạch điều điều khiển
Giao diện truyền thông là một giao diện tiêu chuẩn
30.000 ₫
Thêm vào giỏ
Bookmark and Share

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Linh kiện điện tử -AGV

Website: linhkienagv.com
Gmail1: buiprohd@gmail.com
Hotline: 0977.948.846

Thông tin sản phẩm

Giao diện điều khiển: Tổng cộng sáu chân (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS), GND xuống đất, VCC là cung cấp điện, MISO, MOSI, SCK là xe buýt SPI, CS là chip chọn tín hiệu pin
3.3V điều mạch: LDO điều đầu ra 3.3V như cấp chip chuyển đổi, Micro SD card cung cấp
Cấp chuyển đổi mạch: thẻ Micro SD theo hướng tín hiệu vào 3.3V, thẻ MicroSD hướng tới hướng của giao diện điều khiển tín hiệu MISO cũng được chuyển đổi sang 3.3V, hệ thống AVR vi điều khiển nói chung có thể đọc các tín hiệu
thẻ Micro SD kết nối: có kể từ boong bom cho dễ dàng chèn thẻ và loại bỏ
các lỗ định vị: 4 M2 ốc vít vị trí đường kính lỗ của 2,2mm, mô-đun dễ dàng cài đặt vị trí, để đạt được sự liên kết giữa các module
Giao diện điều khiển: Tổng cộng sáu chân (GND, VCC, MISO, MOSO, MOSI, SCK là SPI xe buýt, CS là chip lựa chọn tín hiệu pin
3.3V điện áp điều mạch: LDO điều đầu ra là 3.3V cấp chuyển đổi chip, Micro Logged

Cấp chuyển đổi mạch: thẻ Micro SD vào hướng của tín hiệu được chuyển thành 3.3V, các giao diện thẻ MicroSD để kiểm soát hướng của tín hiệu MISO cũng được chuyển đổi thành 3.3V, AVR hệ thống vi điều khiển nói chung có thể đọc các tín hiệu;

Đầu cắm thẻ Micro SD: boong tự treo, chèn thẻ dễ dàng.
Các lỗ định vị: 4 ốc vít M2 đường kính lỗ vị trí là 2.2mm, vị trí của mô đun dễ lắp đặt, để đạt được sự kết hợp giữa các mô đun.

sd card

code arduino
#include <SPI.h>
#include <SD.h>

File myFile;

void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
Serial.print(“Initializing SD card…”);

if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(“initialization failed!”);
return;
}
Serial.println(“initialization done.”);

// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open(“test.txt”, FILE_WRITE);

// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print(“Writing to test.txt…”);
myFile.println(“testing 1, 2, 3.”);
// close the file:
myFile.close();
Serial.println(“done.”);
} else {
// if the file didn’t open, print an error:
Serial.println(“error opening test.txt”);
}

// re-open the file for reading:
myFile = SD.open(“r2.txt”);
if (myFile) {
Serial.println(“r2.txt:”);

// read from the file until there’s nothing else in it:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// close the file:
myFile.close();
} else {
// if the file didn’t open, print an error:
Serial.println(“error opening test.txt”);
}
}

void loop() {
// nothing happens after setup
}

Bình luận

Bình luận