Lập trình mbed stm32f103c8t6 và LPC1768

Đối với các bạn tiếp cận các thư viện với code rất phức tạp , Thư viện mbed giúp các bạn tiếp cận nhanh với nhiều dòng MCU khác nhau nxp,stm32.. Đầu tiên các bạn đăng ký tài khoản trang chủ mbed 1.      Mở liên kết http://www.mbed.com/ 2.      Click vào Mbed OS như hình dưới đây. 3.      Nếu bạn mới ở đây, hãy nhấp vào Log in / Sign up để tạo tài khoản của bạn, như hình dưới đây. 4.      Click vào Compiler để mở trình biên dịch trực tuyến. … Chi tiết