Lập trình Arduino SD Card

Hôm nay mình giới thiệu lập trình ghi đọc file text trên module sd card phần cứng chuẩn bị bao gồm , module micro sd card arduino uno r3 kết nối phần cứng: chân CS-4 MOSI-11 CLK-13 MISO-12 VCC- GND CODE MẪU #include <SPI.h> #include <SD.h> File myFile; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } … Chi tiết

Lập trình arduino HMI

MODBUS là một protocol phổ biến bậc nhất được sử dụng hiện nay cho nhiều mục đích. MODBUS do Modicon (hiện nay thuộc Schneider Electric) phát triển năm 1979, là một phương tiện truyền thông với nhiều thiết bị thông qua một cặp dây xoắn đơn. Ban đầu, nó hoạt động trên RS232, nhưng sau đó nó sử dụng cho cả RS485 để đạt tốc độ cao hơn, khoảng cách dài hơn, và mạng đa điểm (multi-drop). MODBUS đã nhanh … Chi tiết

Lập trình IO AVR

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình IO AVR , Hầu hết tất cả các chíp 89,avr,stm ,pic các chân GPIO đều xuất nhập ! Với AVR dòng tối đa xuất ra chân vi điều khiển được 40mmA Phần cứng các bạn có thể dùng atmega8,16,32 tùy theo mục đích sử dụng ! Với đầu vào : -Thêm 1 tụ 104 để chống nhiễu  càng tốt Với phần mền ở đây mình dùng codevisonAVR -với phần điều … Chi tiết

Lập trình can bus STM32F4

Sau một thời gian tìm hiểu về can bus mình đã test và chạy thử trên kít STM32F4 mình tự nghiên cứu, Kít đã có sẵn 2 ic can bus 3.3v  nên phần cứng ok, Các để test dùng 1 chíp stm32f4 có 2 bộ can truyền thông cho nhau Can1 send can2 can2 send can1 Dùng stmsiudio để quan sát hoặc dùng uart để debug lỗi ứng dụng can trong mạng Ô tô Trong công nghiệp giảm chi phí … Chi tiết

Lập trình PWM STM32F4

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn lập trình PWM để ứng dụng điều khiển motor DC,BLDC,Servo motor; Nói đến PWM có thay đổi độ rộng xung duty ở đây duty sẽ được thay đổi Preiod dữ nguyên Với các ứng dụng điều khiển tần số thì preiod sẽ được thay đổi duty dữ nguyên ứng dụng trong điều khiển servo motor Về phần lập trình với bộ PWM các bạn trước khi thiết kế tham khảo datasheet Code … Chi tiết

Lập trình UART Arduino STM32

Sau bài 1 mình đã giới thiệu chạy nháy led trên kít stm32f103c8t6 Bài 2 mình sẽ giới thiệu chạy ứng dụng serial trên stm32 với Arduino -Đầu tiên các bạn chuẩn bị module serial PL2303 hoặc ch340 Để module chạy được các bạn cần kết nối GND với STM TX-PA10 RX-PA9 Serial 1 TX-PA2 RX-PA3 Serial 2 TX-PB10 RX-PB11 Serial 3 Bạn có thể kết nối một trong 3 serial Đến phần code viết như arduino bình thường #define … Chi tiết