Lập trình quét led 7 đoạn 74hc595 avr

Hôm nay mình sẽ giới thiệu quét led 7 đoạn với 74hc595 -IC 74hc595 là IC ghi dịch 8 bít được ứng dụng rất nhiều để mở rộng đầu ra , -ứng dụng đơn giản để điều khiển led 7 thanh Đơn giản dữ liệu được cho vào ống nước ,mỗi lần xung clk sẽ đẩy dữ liệu vào ống , Khi đầy ống sẽ load dữ liễu ra Mô phỏng protesus code AVR /***************************************************** This program was produced by … Chi tiết