AGV -DFROBOT

Cảm biến siêu âm AGV URM09 Analog Ultrasonic Sensor

Mã Sản Phẩm: AGV-AUS-01
Mô tả: Power Supply: 3.3~5.5V DC
Operating Current: 20mA
Operating Temperature: -10℃~+70℃
Measurement Range: 2cm~500cm
Resolution: 1cm
Accuracy: 1%
Frequency: 30Hz Max
Dimension: 47mm × 22 mm/1.85× 0.87”
250.000 ₫
Thêm vào giỏ
Bookmark and Share

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Linh kiện điện tử -AGV

Website: linhkienagv.com
Gmail1: buiprohd@gmail.com
Gmail2:linhkienagv@gmail.com    
Hotline: 0977.948.846

Thông tin sản phẩm

Module xuất dải đo:

data(cm)=Vout(mV)*520/Vin(mV)

Chương trình ADC 12bit STM32

#define MAX_RANG (520)//the max measurement vaule of the module is 520cm(a little bit longer than effective max range)
#define ADC_SOLUTION (4096.0)//ADC accuracy of Arduino UNO is 10bit
float calulator_distan(float value)
{

float s1;
s1= (value * MAX_RANG) / ADC_SOLUTION;//
return s1;
}

Với Arduino

#define MAX_RANG (520)//the max measurement vaule of the module is 520cm(a little bit longer than effective max range)
#define ADC_SOLUTION (1024.0)//ADC accuracy of Arduino UNO is 10bit
float calulator_distan(float value)
{

float s1;
s1= (value * MAX_RANG) / ADC_SOLUTION;//
return s1;
}

Tài liệu trang chủ :

https://wiki.dfrobot.com/URM09_Ultrasonic_Sensor_(Gravity_Analog)_SKU_SEN0307

Bình luận

Bình luận